Spalovač mrtvol od Bezručů

web

jedineční prolog Českolipského divadelní ho podzimu 2.10.2017 v Jiráskově divadle