Ženitba uspěla na Divadelní Pikniku a chystá se na Jiráskův Hronov

DPV-2024-zpravodaj-04

Odkaz na Zpravodej, kde najdete rozhovor a recenzi

https://divadelnipiknik.cz/wp-content/uploads/2024/07/DPV-2024-zpravodaj-04.pdf

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2024 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2024 doporučit tyto inscenace (v abecedním pořadí):

Belgická rybka Divadla RADAR Praha

Honzlová Hereckého studia Švandova divadla Praha

Kabaret duševní aneb Nevesely truchlivy Kardio Theatru Praha

Strážci Tádž Mahalu Divadla SoLiTEAter Praha

Vzpoura vařeček Kočovné divadelní společnosti Krnov

WES Suchdolského divadelního spolku SUD Suchdol nad Lužnicí

Ženitba Divadelní klubu Jirásek Česká Lípa

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2024 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2024 nominovat tyto inscenace (v abecedním pořadí):

Mafiano Divadla Gen D Praha

Nenávidím tě, Bukowski! Broukovcova Kamdivadla Česká Kamenice

Sklizeň souboru Antonín Puchmajer D. S. Praha

VÝSLEDKY DIVADELNÍHO PIKNIKU VOLYNĚ 2024