Divadelní klub Jirásek je amatérský divadelní spolek působící v České Lípě. Domovskou scénou Divadelního klubu Jirásek je Jiráskovo divadlo v České Lípě.

V roce 2016 oslaví Divadelní klub Jirásek 90. výročí svého založení.

Moderní historie klubu Jirásek začala v roce 1926, kdy divadelní společnost založili českolipští Sokolové, ve spolupráci s Besedou a dalšími českými kulturními spolky. Patronem se stal místním ochotníkům A. Jirásek, jehož jméno přijal nový soubor za své. Pokud bychom však chtěli dojít až ke skutečným kořenům českého divadla ve městě Česká Lípa, museli bychom se dostat až do dob Rakouska-Uherska, konkrétně k 90.letům 19. století, kdy se jednotlivá česká ochotnická představení předváděla v místních zájezdních hostincích.
Bohatá činnost divadelní společnosti Jirásek z dob 1. republiky byla ukončena 2. světovou válkou ( mezi lety 1926 až 1938 nastudoval Jirásek pozoruhodných 70 titulů).
K obnovení došlo hned po osvobození v roce 1945. V padesátých letech však postupně aktivita lidí kolem souboru klesala, nepochybně i díky politickému klimatu tehdejšího Československa, takže v polovině 60. let byla v podstatě na mrtvém bodu.
Ke skutečnému zrození dnešního divadelního klubu tak došlo v roce 1969, kdy se pod režijním vedením Marie Jiřičkové spojili „staří“ ochotníci s mladými studenty místních středních škol a uvedli Jiráskovu hru Filozofská historie. DKJ nabíral na síle každým dalším představením, až se z něj stal fenomén známý nejen v blízkém okolí města, ale i v celonárodním měřítku. Od poloviny 80. let patřil Jirásek k pravidelným účastníkům celostátních divadelních přehlídek v Hronově, Písku a dalších přehlídek tematických. Inscenace Jak se vám líbí, jak se vám líbí (W. Shakespeare – V. Klapka) byla jako první amatérská divadelní hra zaznamenána a uváděna čs. televizí. V roce 1989 česká televize uvedla také inscenaci M.Bulgakov-V.Klapka, Mistr a Markétka.
DKJirásek se několikrát zúčastnil i uznávaných zahraničních festivalů. Mezi nejvýznamnější určitě patřil Světový festival amatérského divadla v japonské Jokohamě (rok 1989) a Mezinárodní festival divadla v korejském Chuncheonu (2004).
Mezi tituly uváděnými českolipskými divadelníky patří jak vlastní texty ( V. Klapka – Odyssea, V. Klapka – Don Quijote, F. Zborník-Na druhé straně řeky), tak i texty světových i českých autorů(A.P. Čechov – Tři sestry, A.P. Čechov – Višňový sad, L. Smoček – Podivné odpoledne dr. Zdeňka Burkeho). V současné době má soubor na repertoaru 3 tituly, a to V. Klapka – Pes baskervilský, A.P.Čechov – Medvěd & Jubileum a F. Zborník – J. Klapka.J – Tři muži ve člunu.

HERCIREŽISÉŘI DKJTVŮRCI SCÉNY, KOSTÝMŮ, MASEK A ÚČESŮHUDBA, CHOREOGRAFIE, TECHNIKA, SCÉNÁŘ

Abecední seznam všech doložených herců DK Jirásek od roku 1926 do roku 2020.

A-H

CH-P

R-Ž

DALŠÍ, KTEŘÍ PROŠLI „ JIRÁSKEM“

BELUSKÁ Soňa, BENDOVÁ Jarmila, BERGEROVÁ Ladislava, BORZ Vladislav, BOUCH-NER Stanislav, BROM Pavel, BROŽOVÁ Renata, BÝMOVÁ Jana, CEJNAR J., CMÍRAL Svatopluk, ČIHÁKOVÁ Ivana, DLOUHÝ Jan, DVOŘÁKOVÁ Marie, EHL František, FOJ­TU Šárka, FRÝŠTECKÁ Ivetta, p. HAVLÍK, HAVRÁNEK Miloš, HOFMANOVÁ J., HROMADA Jiří, JANDLOVA Marcela, JANOUŠEK M., JANOVCOVA Jarmila, JEDLIČKA Oldřich, KADLEC Vladimír, KALVODOVÁ Miroslava, KAMIŠ Jaroslav, KAPRAS Fran­tišek, KARBULOVÁ Jiřina, KARVÁNEK Petr, KRAJDL K., KRČEK A., KUBÍN Jindřich, LÁDR Josef, p. LÁLIKOVÁ. LEDEREROVÁ J., LOJDOVÁ Z., LOMIČ Milan, LUKÁŠEK Marek, MÁDLÍK J., MÁLEK Jan, MARTÍNEK V., MELÍŠEK Milan, MILDEOVÁ Michae­la, NOSKOVÁ Věra, p. NOVÁKOVÁ, ORTOVÁ I., POLÁČEK Josef, ŘEZNÍČKOVÁ Věra, SCHICKOVÁ Božena, SLÁDKOVÁ Stanislava, STRÁNSKÝ Z., ŠANTRŮČKOVÁ Milada, ŠIMONOVA H., ŠIMŮNKOVÁ Růžena, VANČURA Jaroslav, VITVAROVÁ Hana, VOKA­TA Věra, ZÁVĚTOVÁ Lenka, ZÁVORA, dr.. ZEMAN Karel

1926 – 1938

Karel BERAN, dr. Jaroslav BLAŽEK, Josef BUCEK, Karel ČERNOŠEK, Jan DOUŠA, Vlasta DROZDOVÁ, Josef EXNER, Miloslav CHMELÍK, Jan LEJSEK, dr. Anna PATZOVÁ, Václav PAZDERKA, František POCHMAN, František REJMON, Otakar SCHŮTZER, Jindřich WEISS, Karel ZEDNÍK

1945 -1967

Sláva CÓN, dr. Karel DVOŘÁK, Miloslav HAVLÍČEK, Luboš HUJSL, M. KAROCH, Jiří KAL-VACH si., Jaroslav KOTCHAN, František KUBÁT, Jaroslav KUBÍN, dr. Ladislav LEJČAR, Jiří MAREČEK, Věra MÍČKOVÁ, Karel MYŠÁK, František NEUMANN, J. PETR, Jaromír PILAŘ, dr. Jan RIEDEL, M. SCHRETBAUER, Karel SKLENKA, Zdeněk STEHLÍK, K. ŠEBA, J. URBANOVÁ, Lída VESELÁ, J. VLASÁK, Jaroslav VOKÁL, dr. Josef VRANÝ, František VYČICHL

1968 – 2021

Marie BĚLOHUBÁ (as.rež.), Helena JEŽKOVÁ (Janoušková), Marie JIŘÍČKOVA, Jiří KALVACH st., dr. Václav KLAPKA, Miroslav KOLÁŘ, dr.Hana KRÁLOVÁ (as.rež.), dr. Miroslav KUČABA, dr. Ladislav LEJČAR, dr. Vladimír MOUDRÝ, Milan OPASEK, Miloslav PONOCNÝ, Jiří SLABÝ, Vlasta ŠPULÁKOVÁ st., Jana VAŽANOVÁ (Kolářová), Vlastimil VÍK, dr. Josef VINAŘ, dr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ (as.režie), Věra ZAVŘELOVÁ, dr. František Zborník, Dita KRČMÁŘOVÁ, Štěpán KŇÁKAL

1926 – 2021

Kateřina BARANOWSKÁ, Marie BĚLOHUBÁ, Karel BĚLOHUBÝ, Josef BUCEK, František ČERNOŠEK, Karel ČERNOŠEK, Otmar DOSTÁL, Josef GABRIEL, Lukáš GROLMUS, Renata GROLMUSOVÁ, J. HAVEL, František HULÍK, Pavel HURYCH, Miroslava KADLECOVÁ, Jiří KALVACH st., JiříKALVACH ml., František KOŘÍNEK, Jiří KOŠEK, Josef KUMBERA, R.KUREL, Jiří LECHNER, p. LOVEHOFER, Jiří MAREČEK, Bohumil MIKEŠ, Karel MYŠÁK, Vilma NOVÁ, Jaroslav PANÁČEK, J. PÍCEK, František POCHMAN, Bohdan PUDLAČ, Jaroslav RÝDL, Adolf SIMON, Josef SIROTEK, Karel ŠPINKA, Josef ŠRÁMEK, Jan ŠTUNDL, Jaroslav ŠUMÁ, Václav ŠVACH, Vladimír VALENTA, Vlastimil VÍK, Miroslav VLK, Jaroslav VOKÁL, Dana VORTELOVÁ (Lázničková), Attila VÓRÓS, p. ŽEMLIČKA, Jiří ŽIROVNICKÝ.

HUDBA – CHOREOGRAFIE

Lenka ADAMCOVÁ, Michal BENDA, Jan BEROUNSKÝ, Dagmar BITTMANOVA, Miloslav BRUNCLÍK, dr. Jan BŮŽEK, Jan DOUŠA, Jaroslav FOTR, Jarmila JANOVCOVÁ, Antonín JEŘÁBEK, Vladimír KADLEC, Petr LOS, Bohuslav MYSLÍK, René PEŠKA, Klota POCHMANOVÁ, František REJMON, Alois ŘEHÁK, Luděk ŠABAKA, Karel ŠEFRNA, H. ŠIMONOVA, Miroslav ŠVEC, Soňa ŠVECOVÁ, Pavel TRUHLÁŘ, Petr TRUNEC, Eliška URBANOVÁ, Lubomír VLČEK, Jan VOBECKÝ, Hana VOBOŘILOVÁ, Jiří VOMÁČKA, Jindřich WEISS, Věra ZAVŘELOVÁ, Marek KUČERA

TECHNIKA (světla, zvuk)

René BĚLKA, Jaroslav BENEŠ, Oldřich BENEŠ, Josef BLAŽEK, S. DANIEL, Petr HAMA, J. HAAS, František HLADÍK, Petr HOTOVÝ, Emil HYNAR, František KOŠŤÁL, Vladimír KRYL, Jaroslav PRŮCHA, Kurt ROUS, Zdeněk SVOBODA, Jaroslav ŠUMÁ, Miroslav ZOU­BEK, Jiří ŽIROVNICKÝ, Jiří PILSKÝ, Milan KOŘEN

KONTROLA TEXTU, INSPICE, SCÉNÁŘE

Karla BĚLOHUBÁ, Marie BĚLOHUBÁ, Marie JIŘÍČKOVA, Jana KALVACHOVÁ st, dr. Václav KLAPKA, Emil KLEPRLÍK, Ladislav KLEPRLIK, Jana KOLÁŘOVÁ (Važanová), dr. Miroslav KUČABA, Edita KOŠŤÁLOVÁ, Václav KUNEŠ st., Ivana LEPŠÍKOVÁ, Miroslav LOUVAR, Ferdinand LUDVÍČEK, Věra MILDEOVÁ, Milan OPASEK, Zdena PAŽOUTOVÁ, Marie SMEJKALOVÁ, Luděk ŠKROVÁNEK, Vlasta ŠPULÁKOVÁ st, Jan TICHÝ, dr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ, dr. František ZBORNÍK, Věra ZAVŘELOVÁ.